www.kajtochowa.prv.pl
Szarotka

Trochę skały
trochę nieba
nieco słoty
garstka snu
        i urosła omszała
        na skalnej krawędzi
        mocna jak limba
        ciepła atłasem mchu
Szarotka nieosi±galna
dla mieszkańców dolin
wierna towarzyszka
wzburzonych chmur
6 VIII 2001