www.kajtochowa.olesno.pl
Anna Kajtochowa
Żyję snem?

Edycja internetowa.

Wyboru z edycji drukowanej dokonała Autorka.
Internetowo przysposobili G.S. & A.B.

Zdjęcie na okładce: Marta Nasielska-Szymkow

© Copyright by Anna Kajtochowa, Kraków 2002

Wersja oryg.:
Żyję snem. Red. Jacek Tomiak.
- Kraków, PiT 2002. -
ISBN 83-86219-95-5