www.kajtochowa.prv.pl
* * *
Podzielmy się dobrem słowa
Podzielmy się dobrem chleba
ciepłem radości
i nadzieją trwania
Odkryjmy dobro
w oczach przyjaciela
Niechaj rozkwita
na kamiennym bruku
życzliwym gestem
przyjaźnią spojrzenia
Niechaj nas
słońcem Dobra
opromienia
Niechaj zagości w sercu
drobina marzenia
3 l 2000