www.kajtochowa.prv.pl
San

mroczny dostojny
groĽny głazami na dnie
toczy falami młyńskie kamienie
burz± rwie brzegi
porywa drzewa i chaty

ale gdy się u¶miechnie
przeĽroczem wody i
srebrem rybich łusek
nie masz większego przyjaciela
lasów zwierz±t ludzi
26 VII 2000