www.kajtochowa.prv.pl
Ikona

Westchnienie do Boga
zaklęte w słojach drzewa
kolorem nieba i jesieni
22 V 2001