www.kajtochowa.prv.pl
Po wyprawie w Bieszczady III

Przy obelisku Jerzego Harasymowicza na Przełęczy Wyznej
na mikrocz±steczce
Twego cienia
spoczęły dwa głazy
w koronie splecionej
symbolami wiary
podwójnie kre¶lonym krzyżem
w cerkiewnej kopułce
Nareszcie spocz±łe¶
niestrudzony Wędrowcze
w¶ród mocarnych buków
u podnóża szczytu
Chociaż...
te dwa głazy
nie potrafi± ujarzmić
cz±steczki
mruga przekornie
pierwsz± gwiazd±
¶więtojańskiej nocy
nad płon±cym
u szczytu ogniskiem
i ¶piewa
mrokiem lasu
o żywych i martwych
mieszkańcach
bieszczadzkiej
dziedziny
22 V 2001