www.kajtochowa.prv.pl
* * *
Co boskie we mnie
Twoim jest Panie
skryte głęboko
w przedziwnym ¶nie
Obce dla ¶wiata
jasne dla stworzeń
niezrozumiałe
dla samej mnie
Jawi się we dnie
ożywa noc±
każe się cieszyć
minutę dwie
cichnie jesieni±
wybucha wiosn±
ci±gle ku innym
skłania mnie
A może tylko
żyję snem?
7 VI 2001