Bibliografia
=> Publikacje książkowe - proza i poezja <<<<<
=> Redakcja i opracowanie <<<<<
=> Publikacje w prasie <<<<<
=> Na łamach oleskiej prasy <<<<<

Pełne dane bibliograficzne można uzyskać w katalogach Biblioteki Narodowej (www.bn.org.pl) lub Biblioteki Jagiellońskiej (www.bj.uj.edu.pl).
Na naszej stronie prezentujemy również okładki książek Anny Kajtochowej - wystarczy kliknąć wyróżniony tytuł.
Bibliografię uaktualniono: luty 2016 r. Oprac. Antoni Bojanowski


 
Publikacje książkowe - proza i poezja Anny Kajtochowej
Babcia : [powieść]Wydaw. Literackie1982
SytuacjeBeskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK [Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego]: Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej1983
KrawędźOficyna Wydawnicza Związku Podhalan: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej1986
Uroda tarniny / [red., oprac. i wybór Jacek Lubart-Krzysica]Oficyna Konfraterni Poetów1990
Sytuacje II[b.n.w.]1992
Tamten brzeg : [powieść]Oficyna Wydawnicza Krakowskiego Klubu Artystyczno-Literackiegocop.1993
Usiłowałam być człowiekiemKrakowski Klub Artystyczno-Literacki1994
Krzyk lelka PiT1995
Stygnąca kipiel PiT1995
Cień Ozyrysa PiT1996
Ogród ostów Oficyna Konfraterni Poetów1997
Tabliczka dawno roztrzaskanej prawdy :wybór wierszy / [wybór i red. Jacek Tomiak] PiT1998
Nie jestem biegła w tajemnicach duchów / [wstęp Eryk Ostrowski; grafika Anna Ostrowska] PiT2000
Żyję snem? PiT2002
Bezdrożem ścierniska / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Eryk Ostrowski Partner2003
Siódmy krąg / [Słowo o poetce Jacek Tomiak] Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce 2004
Rosła kalina... Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce 2005
Wyłania się wiosna znad konturów cienia : wybór wierszy z lat 1969-2005 / wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył Eryk Ostrowski WiR Partner2006
Zza poranych mgieł Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce2007
Rosa przedświtu : wiersze z lat 1983-2007 / wybór i oprac. Marcin Kania Wydaw. Naukowe DWN2007
Świetliki : wybór miniatur i epigramatów 1983-2008 / wybrał, oprac. i posł. opatrzył Eryk Ostrowski WiR Partner2008
Poezje wybrane / wstęp Leszek Żuliński ; red. i nota biogr. Stanisław Grabowski Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
(Seria: Biblioteka Poetów)
2009

Antologie zawierające wiersze i prozę* Anny Kajtochowej

VII Bronowicki Karnawał Literacki : [Mydlniki 2012] / red. Józef Janczewski, Maciej Naglicki, Ryszard Żak. Kraków : Wydaw. Dworek Białoprądnicki2012
A csend visszhangjai : Lengel költők a XX. és XXI. sázad fordulóján / [tł. i oprac] Géza Cséby. Keszthely :2010
A duch wieje kędy chce... : almanach poezji religijnej / [teksty wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Marian Stanisław Hermaszewski]Lublin : [Marian Stanisław Hermaszewski]2005
"Autorów - sądzą ich dzieła..." : antologia wierszy o polskich pisarzach i ich twórczości. Z. 1, Asnyk - Bursa / wybór, wstęp, oprac., noty biogr. i wprowadzenie Janina Kwiek-Osiowska. Kraków : Zamiast Korepetycji 2000
"Autorów - sądzą ich dzieła..." : antologia wierszy o polskich pisarzach i ich twórczości. Z. 3, Grochowiak-Kniaźnin / wybór, wstęp, oprac., noty biogr. i wprowadzenie Janina Kwiek-Osiowska. Kraków : ZamKor 2001
"Autorów - sądzą ich dzieła..." : antologia wierszy o polskich pisarzach i ich twórczości. Z. 4, Kochanowski - Kossak-Szczucka / wybór, wstęp, oprac., noty biogr. i wprowadzenie Janina Kwiek-Osiowska. Kraków : ZamKor 2002
Bez granic / wybór Andrzej Gnarowski Warszawa : Związek Literatów Polskich. Oddz. 2004
Contemporary Writers of Poland : anthology / Ed. by Danuta Błaszak [S.l.] : Dreammee Little City 2005
Dlatego że są : antologia współczesnej poezji polskiej = Tomu szczo woni suszczi : antołogija suczasnoi polskoi poezii / wybór wierszy Stanisław Szewczenko Lwów : Kamieniar 2005
Ewokacja / red. Aneta Kielan-Pietrzyk. Kraków : Grupa Każdy 2016
Dźwięków świerszcz złoty : XXXIV Warszawska Jesień Poezji Warszawa : Związek Literatów Polskich 2010
Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem : głos poetów po śmierci Papieża Polaka / wybór i oprac. Tadeusz Jania Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej 2005
Jest u nas kolumna w warszawie : antologia XXXVIII Warszawskiej Jesieni Poezji Warszawa : Zarząd Główny Związku Literatów Polskich 2009
Jubileuszowa Krakowska Noc Poetów : XXXV Almanach / oprac. red. Szczęsny Wroński, Danuta Perier, Lidia Żukowska Kraków : Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich : Wydaw. Naukowe DWN 2007
Klęczy w cieniu twojego milczenia : miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej cop. 2003
Kolęda bezdomnego Kraków : Wydaw. Konfraterni Poetów 2010
Krakowska Noc Poetów : XXXVI Almanach Kraków : Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich 2009
Krakowska Noc Poetów : Almanach XXXVIII Kraków : Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich 2010
Krakowska Noc Poetów : Almanach XXXIX Kraków : Signo 2011
Krakowska Noc Poetów : Almanach XL Kraków : Signo 2012
Literaci do Macieja* / red. Rafał Berger
*S. 47-69, Listy... [do Konopackich / Anna i Jacek Kajtochowie]
Warszawa: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej 2014
Mimo milczenia : antologia XXXI Warszawskiej Jesieni Poezji / wybór i red. Andrzej Gnarowski ; współpraca Grażyna Wojtkowska, Krzysztof Gąsiorowski, Marek Wawrzkiewicz. Warszawa : Związek Literatów Polskich. Oddział ; Kielce : "Ston 2" 2002
Na skroni jesiennego drzewa : Almanach XX MGJL [Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej] / oprac. i red. Andrzej Grabowski. Kraków ; Wrocław : Eurosystem 2010
Nadskawie : antologia literacka / wybór, wstęp i oprac. Jacek Kajtoch Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK [Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego]1983
Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac, wstęp. Tadeusz Jania.[Tadeusz Jania] 1995, wyd. 2: 1999
Ojczyzny naszych serc Kraków ; Opole : Wydaw. Konfraterni Poetów 2009
Oto moje dziedzictwo : tatarskie wierszowanie / red. Musa Czachorowski, Halina SzahidewiczWrocław ; Białystok : Agencja Wydawnicza ARGI, 2010
Poezja polska : antologia tysiąclecia. T. 2 / pod red. Aleksandra NawrockiegoWarszawa : IBiS2002
Podgórskie klimaty : antologia poetycka / pod red. Anny Kajtochowej i Beaty Anny SymołonKraków: Dom Kultury "Podgórze"2009
Pora poezji : antologia XXXII Warszawskiej Jesieni Poezji / wybór i red. Andrzej Gnarowski ; współpr. Krzysztof Gąsiorowski, Stefan Jurkowski, Marek Wawrzkiewicz Warszawa : Związku Literatów Polskich. Zarząd Oddziału ; Piaseczno : UMiG [Urząd Miasta i Gminy] 2003
Pożeglujmy w wiersza przestrzeń : almanach XIX Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej Wrocław 2009
Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2008 : almanach Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie 2009
Proza, proza, proza ... : (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). T. 3 / wybór, wstęp i red. Wojciech Kajtoch. Kraków : Związek Literatów Polskich. Oddział 1997
Przenieść Wilno do serca : portret miasta / zebrał i oprac. Romuald Mieczkowski Wilno : Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury "Znad Wilii"
(Biblioteka "Znad Wilii" ; [t.] 3)
2009
Sdelano v Pol'se, vek - XX : antologia = Wykonano w Polsce, wiek - XX : antologia / vybral i perevel Andrej Bazilevskij = wybrał i przeł. Andrej Bazylewski Moskva : Izdatel'stvo Vahazar 2009
Słowo : XXXIV Warszawska Jesień Poezji / wybór i oprac. Andrzej Gnarowski i Piotr Toboła-Pertkiewicz Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 2005
[Szósty] VI Bronowicki Karnawał Literacki / red. Maciej Naglicki, Ryszard Żak Kraków: Wydawnictwo Dworek Białoprądnicki, 2011 2005
Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej 2004
Translatologica Ostraviensia. [T.] V Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2010 2010
Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca : śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej cop. 2005
Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939-1998 : antologia / zebrał Tadeusz Jania.[Tadeusz Jania], 1999
Wspólnota poezji / [red. Jacek Lubart-Krzysica] Oficyna Konfraterni Poetów : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2011

 
Redakcja i opracowanie innych książek*:
Ewa AsmaKonturyPiT, 1996wstęp, wybór, red
Adam AsnykMiędzy nami nic nie było: wybór poezji na stulecie zgonu autora / [wybór Michał Kościuszko]WiR [Wydawnictwo i Reklama] "Partner", 1997postscriptum
Joanna BąkPomiędzy = BetweenTowarzystwo Słowaków w Polsce, 2007. wybór, red., posł.
Beatusqui amat: antologia poezji miłosnejSzczecin: Mak, 1994posł.
Alicja Będkowska-Chuchmacz Znaki Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005 red., postscriptum
Maria Borcz Najeżona oczywistość Gorzów Wielkopolski ; Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009 wybór, red., postscriptum
Maria BorczGałązka jaśminu Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red., postscriptum
Maria Borcz Tęczowa zabawa Wydaw. i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007 red., postscriptum
Gloria BrzezińskaSzklane wodospadyPartner, 2002red., wstęp
Ewelina BugajskaOkruchy bursztynuPiT, 1999wybór., red., posł.
Krystyna CabanGrzeszna inaczejKraków ; Gorzów Wielkopolski : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce , 2004 wybór, red., postscriptum
Krystyna Caban Zapach zmierzchu Gorzów Wielkopolski ; Kraków : Wydawnictwo Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2005. posł., red.
Aleksandra ChmistPrzekupię Boga cukierkamiPiT, 1999wybór, posł., red.
Beata CiećkiewiczW uścisku wężaZwiązek Literatów Polskich. Oddział, 1997posł.
Ludwik Filip CzechMimikraKraków ; Gdańsk, 2003red.
Daniela Długosz-PencaŁupinki snuPiT, 1997postscriptum, wybór, red.
Daniela Długosz-PencaOto chwilaWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006red., posł.
Marzena Dąbrowa-SzatkoOdejście mituPartner, 2000postscriptum, red.
Zygmunt Dmochowski Trzy poematyWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009posł.
Zygmunt Dmochowski Liryki opolskie / Zygmunt Dmochowski ; [posł. Franciszek Vsetička].Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009red.
Martyna Duda i Ze sobą na ty Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009.red., postscriptum
Renata DulianForsycja zapraszaKrakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1992wybór, posł.
Renata DulianKoktajlowe szczęścieKrakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1993posł.
Maria DuszkaMoże się przyśniszKraków; Sieradz: Regionalny Ośrodek Kultury w Sieradzu, 1999red.
Maria DuszkaZupełnie szczęśliwa marionetka / [posł. Jacek Kajtoch; grafika Iwona Frankiewicz][Sieradz: nakł. autora, 1994]wybór, red.
Daniela Długosz-PencaSzmer piasku pozostaniePiT, 1999red.
Drzewo dobrej nadzieiAntologia poezji przełomu tysiącleci / [posłowie Anna Kajtochowa, Jacek Kajtoch]Szczecin : MAK, 2001posł.
Barbara DziekańskaA niebo zostanie różowe Górnośląskie Towarzystwo Literackie, 2000słowo wstępne, red.
Wacław Wł. FalkowskiLatopisKraków ; Szczecin: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2002red.
Dariusz FijałkowskiDialog z lustremZwiązek Literatów Polskich. Oddział,, 1996red.
Łucja Fornalczyk-FiceW moim śniePiT, 1997postscriptum, wybór, red.
Jerzy Stanisław FronczekZwycięzcy i pokonaniPartner, 1998red.
Jerzy Stanisław FronczekWiatr w ogrodzie: piosenkiKlub Artystyczno-Literacki Teatru "Stygmator", 1996posł.., red.
Arkadiusz FraniaNa przykład mnie nie ma / [oprac., nadzór literacki orazposł. Waldemar Skrzypczyk]Częstochowa: [nakł. autora], 1994wybór
Galera Poetów Trójmiasta : [antologia]PiT, 1999wybór, noty, red.
Marcin Gołąb Świętojańskie noce Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006 red., Postscriptum
Jan H. GutwińskiW krainie bajecznego terazAwa Ploter, 1997red.
Roman HabdasW ramionach Drawy / [fot. Marian Łazarski]Gorzów Wlkp.: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1995wybór, posł.
Maria HanikPamiętnik emocjiPiT, 1997wybór, red., posłowie
Andrzej Maria HrabiecTęczostrunnieZwiązek Literatów Polskich. Oddz., 2002red., posłowie
Wincenty JakubowskiPróba pamięciPiT, 1998zamiast wstępu, red.
Wincenty JakubowskiPolskie przekrętyTowarzystwo Słowaków w Polsce, 2002zamiast wstępu, red.
Jola Jarecka Nagok Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005"Meandry egzystencji", red.
Krystyna JezierskaDeszcz złotych przecinkówPartner, 1997postscriptum
Elżbieta Jeziorowska-WróbelNiebo mojego czasu: (wiersze z lat 1981-1989)Częstochowa: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego. Częstochowska Oficyna Robotnicza , 1991wybór, red.
Ewelina JurczakMagnes Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red.
Ewelina JurczakZamiast skrzydeł Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red., posł. "Gwieździsty szlak unijnych szans?""
Irena KaczmarczykSrebrne niepokoje Związek Literatów Polskich. Oddział, 2001wybór, red., postscriptum
Marcin KaniaIdąc w cieniuWarszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 2003red., posłowie
Waldemar KaniaArs moriendiKrakowski Klub Artystyczno-Literacki, cop. 1993red.
Waldemar KaniaZiemia jako punkcik / [posł. Stanisław Długosz]Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, cop. 1993red.
Maria KantorGdzie krąży echo Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008red., postcriptum
Maria KantorW deszczu Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red.
Anna KapustaAnKa : sennik byłej poetki (2009) Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red.
Anna KapustaImbiry : 365 posmaków (2010) Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red.
Anna KapustaListy do skały : medytacje o przemianie: grudzień 2010Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2011red.
Anna KapustaPisać rzęsą poemat : wybór wierszy z lat 1998-2008Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009red.
Anna KapustaZnaki życia : pamiętnik czasu zaprzeszłego niedokonanegoWydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008postscriptum
Każdy rodzi się poetąprzegląd twórczości Grupy Poetyckiej "Każdy" działającej pod patronatem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie / [red. Anna Kajtochowa, Ryszard Rodzik ; aut. Marta Biel-Gołaska et al.][Magdalena Węgrzynowicz-Plichta], 1999wybór, wstęp, noty, red.
Każdy rodzi się poetą : na jubileusz / [red. Anna Kajtochowa, Ryszard Rodzik ; słowo wstępne, wybór, noty biogr. Anna Kajtochowa]Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005słowo wstępne, wybór, noty biogr., red.
Marek Maganiusz Kielgrzymski Psychoteka Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red.
Jan Kirsz Oddalające się kroki Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007. postscriptum i red.
Jan Kirsz Rozmawiając ciszą Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2006. postscriptum i red.
Franciszek J. Klimek Nie chodzi o to, by człowiek miał kota Arfa Studio, 2005 wprowadzenie
Michał KowalówkaElementarzWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005red., wybór, postscriptum .
Kazimierz Koźniewski Po prostu Polityka 1957-1994 WiR Partner, 2005 red. Anna Kajtochowa, Michał Kościuszko
Krakowska Noc PoetówXXV Jubileuszowa Krakowska Noc Poetów, 21 czerwca 1997: [antologia] / [słowo wstępne Jacek Tomiak; wybór Anna Kajtochowa, Mariusz Parlicki]Związek Literatów Polskich. Oddział, 1997wybór
Kształt miłościantologia poezji / [wybór Anna i Jacek Kajtochowie]Szczecin: Mak, 1994wybór, wstęp
Katarzyna KuligKrzyk ciszyPiT, 1998postscriptum, red.
Katarzyna KuligPomaluję kłamstwem ustaTowarzystwo Słowaków w Polsce, 2002postscriptum, red., wybór
Zofia KuligBoso, pod wiatr...PiT, 1998red.
Zofia KuligKrople czasuTowarzystwo Słowaków w Polsce, 2007red.
Zofia KuligSpękane wargi drzewaTowarzystwo Słowaków w Polsce, 2002red., wybór, Od redaktorki
Wanda KunickaW cieniu ogrodów PiT, 1997wybór, red., posł.
Sławek Kuźnicki
już nie zielone / [wybór, red. Anna Kajtochowa ; postscriptum Artur Majer]Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2002wybór, red.
Małgorzata Lebda Otwarta na 77. stronie Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006 red., Postscriptum
Piotr Lewicki W nieodpowiednich miejscach / wstęp i wybór wierszy Ariana Nagórska Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2004 red.
Kazimierz LindaDylematyStalowa Wola : nakł. własny aut. : [Stowarzyszenie Literackie Witryna], 2008posłowie
Daniel LizońAmbraWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007posłowie
Regina LipeckaLatawcePiT, cop. 1994wybór, red., postscriptum
Herman LipnerKrótka rozprawa o człowieku / [posł. Jacek Kajtoch]Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. T. Sendzimira, 1990wybór i oprac.
Sylwia LitwinkoPiechotą do niebaWydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2003wybór, red. postscriptum
Daniel LizońW słońcu zatopieniWydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006postscriptum, wybór i red.
Jacek Lubart-Krzysica Nikodem, wnuk Nikodema Oficyna Konfraterni Poetów : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red.
Łabędzie tańczą taniec godowy: zbiorek wierszy o miłości / [Grupa Literacka "Każdy" ; aut. Marta Blamowska et al. ; wybór, wstęp, notki biograficzne Anna Kajtochowa ; red. Anna Kajtochowa, Ryszard Rodzik ; grafika Stanisław Antoni Dzięcioł][Magdalena Węgrzynowicz-Plichta], 2000wybór, wstęp, noty biograficzne, red.
Jerzy Siemisław ŁątkaKrwawy apostoł : [Feliks Dzierżyński (1877-1926) : biografia][Klub Przyjaciół Turcji], cop. 1993red.
Jerzy Siemisław ŁątkaLew nasz, lew polski: pasza Iskender (Antoni Iliński) : [biografia]Kraków : Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji ; Gdańsk: "Rocznik Tatarów Polskich", 1996red.
Jerzy Siemisław ŁątkaLot ku gorzkiej sławie: gen. Ludomił Rayski (1882[i.e.1892]-1977) : [biografia]Społeczny Instytut Historii i Kultury Turcji, 1993red.
Ludmiła Łogiewa Amulet Warszawa : Instytut Nauk, 2004 postscriptum
Danuta MachnikPisane na złotym listkuGminny Ośrodek Kultury w Bolesławiu, 1993postscriptum, wybór, oprac., red
Artur Majer Każda młodośćPiT, 2000wybór, postscriptum, red.
Artur MajerOswajanie motyli Włocławek : Expol, 2002postscriptum, red.
Tadeusz MasłykTo kochamPiT, 1998wybór, red.
Tadeusz MasłykAzariaPiT, 2001.wybór, red.
Ewa MazurCisza wyobraźniTowarzystwo Słowaków w Polsce, 2005wybór, postscript., red.
Barbara MazurkiewiczKamienne miasteczkoWydaw. i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007. postscriptum., red.
Barbara MazurkiewiczKroplą drążoneLubaczów ; Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009.wybór, postscriptum, red.
Ariana Nagórska Lewa faktura Kraków ; Gdańsk : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2005 red.
Julia Nalepa Banialuki Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006 red., Postscriptum
Julia NalepaDeszcz we włosachPiT, 1999wybór, posł. red.
Joachim NeanderNocne widmaWydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2010posł. red.
Małgorzata Niemiec Buciki MariannyWydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007postscriptum, wybór, red.
Daniela NowakCzas bólu / [posł. Jacek Kajtoch]Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina , 1988wybór i oprac.
Wiesław NowakDlaczego wracam do Polski?Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2008Od Redaktora, red.
Maria OgłazaNa garnuszku u Pana Boga: wiersze / oprac. graf. M. OgłazaCzęstochowa: [nakł. autorki], 1995wstęp
Janusz OrlikowskiGeometria światłaPiT, 1994red.
Janusz OrlikowskiSuknia rzucona w potok krwi / [postscriptum Jacek Kajtoch; grafika Agnieszka Nocoń]Częstochowa: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego : Częstochowska Oficyna Robotnicza , 1992wybór i oprac.
Eryk Ostrowski Mięta Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red.
Eryk OstrowskiŚnieżne GóryPiT, 1996posł.., red.
Waldemar OwczarekTaniec wiatruPiT, 1994posł.
Kamil PecelaEgo / [posł. Artur Majer]Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2004wybór, red.
Danuta PerierDla ciebie zostałam czarownicąWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005. wybór, red.
Danuta PerierNiebo we włosachWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006. wybór, red.
Danuta PerierOgolona twarz mężczyznyWydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004wybór, red., postscriptum
Danuta PerierSłonecznikowa miłośćPiT, 2000wybór, red., postscriptum
Aleksandra Perzyńska-WyciszkiewiczAnimaPiT, 1997postscriptum, wybór, red.
Małgorzata Pfisterer Wirtualna bańkaWydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009postscriptum, red.
Władysław Edward PiekarskiBiała przejrzystość: (wybór wierszy z lat 1987-1990) / [postscriptum Jacek Kajtoch; grafika Małgorzata Rudowicz]Częstochowa : Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego : Częstochowska Oficyna Robotnicza , 1992 wybór i oprac.Częstochowa: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Częstochowskiego : Częstochowska Oficyna Robotnicza , 1992wybór i oprac.
Ewa PilawaSzept wiatru Kraków ; Gdańsk : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2002wybór, red., postscriptum
Jacek PiotrowskiJesienne sny / Jacek Piotrowski ; [wybór, red., wstęp: Anna Kajtochowa ; il. Gloria Brzezińska] Eventus, 2001,
wyd. 2, 2005
wybór, red., wstęp
Anna PiżlDeszczopadPiT, 1999posł., red.
Alicja PochylczukSpisek przeciwko cytrynie: (wiersze z lat 1993-1996)PiT, cop. 1997red. wybór, posł.
Alicja PochylczukZatrzymać chwilę / [malarstwo Julia Syrokomska-Killar]Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1997wstęp
Alicja Pochylczuk, Feliks Kopeć Dłutem i piórem Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red.
Przed horyzontemantologia poezji.Szczecin: Mak, 1997posł.
Mirosław Puszczykowski Na przedmieściu dobrego czasu / [posł. Jacek Tomiak] Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005 red.
Elżbieta RafaPogranicze Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005słowo o "Pograniczu" i red.
Katarzyna Barbara RodziewiczPisane sobą Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red.
Katarzyna Barbara RodziewiczSwojskie widzenie Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2011posł., red.
Irena RupPoszukiwanie zagubionej drachmy / [posł. Marek Karp] PiT, 1998red.
Leopold RybarskiDobrześ zrobił : cztery sztuki na scenę i jedno opowiadanie / [posł. Jacek Kajtoch]PiT, 2000red.
Leopold RybarskiWali się dom i inne utwory dramatyczne [posł. Jacek Kajtoch]PiT, 1999red.
Leopold RybarskiWidziały gały...: [powieść]Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1993red.
Joanna RzodkiewiczKropla malachituPrint, 2000red., postscriptum
Joanna RzodkiewiczTaniec spełnienia / il. Bożena Budzińska Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce , 2004 wybór, red., postscriptum
Agnieszka SafińskaKontrastyWydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006słowo wstępu, red.
Andrei SavinkouUpiory : wiersze polskie i rosyjskie Związek Literatów Polskich, 2003posłowie
Jadwiga SolarzPod ciosem wiatru / [posł. Jacek Kajtoch]Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. T. Sendzimira, 1990wybór i oprac
Franciszek SołkowskiJasność nocy: wiersze z lat 1986-1991 / [posł. Jacek Kajtoch]Ośrodek Kultury Huty im. T. Sendzimira: Grupa Literacka"Sylaba" RTSK [Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury], 1993wybór i red.
Franciszek SołkowskiCień światła: wiersze z lat 1980-1985 / [posł. Jacek Kajtoch][nakł. autora], 1991wybór i oprac.
Franciszek SołkowskiGłos ciszy / [posł. Jacek Kajtoch]Ośrodek Kultury Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina, 1988wybór i oprac
Katarzyna SztąpkaDrewniane nieboChorzów: Górnoślaskie Towarzystwo Literackie, 1999posł., red.
Józefa Ślusarczyk-LatosKrzyk jastrzębiaKrakowski Klub Artystyczno-Literacki, cop. 1993posł.
Wanda Tatara-Czopek Limeryki i inne słowne wybryki Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2005 red.
Wanda Tatara-CzopekOgrody przed burząOficyna Pijarów, 2001wstęp, red.
Wanda Tatara-Czopek W imieniu roślin Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red.
Kazimierz Przerwa TetmajerEkstazaPartner, 1998wstęp, red.
Agnieszka Tomczyszyn-HarasymowiczGdyby tak miłośćPiT, 2000red., postscriptum
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz Kobiety Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red.; O kobietach w duecie / Anna Kajtochowa, Jacek Tomiak
Jan TulikWada pierworodnaKrakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1993red.
Barbara TyszkiewiczPodaj mi płaszcz / [grafiki Anna Macińska]Sieradz: Klub Pracy Twórczej: Wojewódzki Dom Kultury, 1993postscriptum i wybór tekstów
Ukochali słowoantologia Klubu Ludzi Piszących przy Prudnickim Ośrodku Kultury w trzydziestą rocznicę powstania / [red. Daniela Długosz-Penca, Anna Kajtochowa]Prudnik ; Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2007red.
W samym środku życia[antologia poezji / wstęp, wybór, informacje o aut. Jacek Kajtoch]Ośrodek Kultury Kombinatu Huta im. Lenina, 1986oprac. literackie
Stanisława WaldonPodróż słoneczka / [oprac. graf. Marta Belowa][nakł. autora], 1991wybór, posł.
Leszek WalickiMyśli ilustrowane. [grafika, eseje, wiersze, reportaże]Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2003red. tekstu
Andrzej WalterTam gdzie zebrałem poziomki [wiersze i fotografie] Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red., posł. "O poziomkach zza mgieł"
Wojciech Węcław Powrót absurdysty : powieść Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2004 red., zamiast wstępu
Magdalena Węgrzynowicz-PlichtaAnemonyMagdalena Węgrzynowicz-Plichta, 2003red. tekstu, postscriptum
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta Łaptaki Signo WiR, 2005 red., Postscriptum
Wojtek WężykZawieszenie / [wybór Elżbieta Wężyk]PiT, 1996wstęp i red.
Wiersze gorczańskie[antologia]/ wstęp i wybór Anna i Jacek KajtochowieNowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1987wstęp, wybór
Hanna WietrznyCzłowieczy pejzaż[Wydaw. Zakonu Pijarów], 1997red.
Hanna WietrznyPłomyk pamięci[Wydaw. Zakonu Pijarów], 1996red.
Hanna WietrznyPrzeznaczenie: [opowiadania]Związek Literatów Polskich. Oddział, 1997red.
Hanna WietrznyTańczące latoKrakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1995posł.
Hanna WietrznyTwarze EwyPiT, 1996red.
Beata WilczyńskaTeatr NiebaWydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2003wybór, red., postscriptum
Arthur WoitokDni ostatniego czerwca: list miłosny z frontu / [tł. z niem. Anna Kajtochowa, Maria Mitrenga, Michał Tkacz]PiT, 1997tł., red.
Bożena WojciechowskaGrodzisko - Lekcja w szkole przemijaniaWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009red., posł.
Bożena WojciechowskaWierność marzeniomWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009red., posł.
Mieczysław WojciechowskiPoezjeWydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009red., posł.
Celina WorynaMotylek sexi Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2010red., postscriptum
Jacek WysowskiSen słonecznej doliny / [posł. Jerzy Stanisław Fronczek]Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1997red.
Alicja ZemanekMedytacje o zmierzchuTeatr Stygmator, 2001wybór, red.

*Miejsce wydania podano, gdy nie jest nim Kraków.
Skróty użyte w opisach:
aut. - autor, autorzy, [b.n.w.] - brak nazwy wydawcy, cop. - copyright (przy dacie rocznej), fot. - fotografie, i.e.-id est = to jest, to znaczy, nakł. - nakładem, nr - numer, oprac. - opracowanie, PiT - Wydaw. PiT, Kraków, posł. - posłowie, rec. - recenzja, red. - redakcja, s. - strona, strony wydaw. - wydawnictwoWybrane publikacje prasowe

1. [Kończysz swój bieg] ; Szelest pamięci ; [Słychać śmierć] ; Pożegnanie [wiersze]. - Poezja Dzisiaj 1999 nr 5 s. 19-20
2. Z pielgrzymki Jana Pawła II po Ziemi Świętej ; [A Miriam pośród jaskółek] ; Próba definicji [wiersze]. - Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 32-33
3. Po wyprawie w Bieszczady. - Poezja Dzisiaj 2001 nr 21/22 s. 53-54
4. [Filozofia znaków i symboli] ; [Tylko piękno] [wiersze ]. - Tekst również w jęz. ang. ; tł. z pol. Teresa Belowa. - Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 134-135 [więcej >>>>]
5. Męstwo [wiersz]. - Akant 2003 nr 13 s. 19
6. [Nie dotknę nigdy] [wiersz ]. - Akant 2004 nr 1 s. 14
7. [Smuga światła] [wiersz ]. - Akant 2004 nr 5 s. 11
8. Matka i dziecko ; A Miriam pośród jaskółek [wiersze]. - Ciechanowskie Zeszyty Literackie 2004 Nr 6 s. 151-154
9. [Moja Patronka] ; Psalm ; [Po stokroć dzięki temu] ; [Bądź mi miłościw] ; [Przydrożna kapliczka] ; [Na rogu ulicy] [wiersze]. - Okolica Poetów 2005 nr 29-30 s. 51-52
10. Czereśniowy Sandomierz ; W sandomierskim Domu Długosza [wiersze]. - Radostowa 2005 nr 9-10 s. 10
11. W opończy czasu [recenzja]. - Radostowa. - 2006 nr 1-2 s. 50
12. Férfiasság ; Remény ; [Leghangosabb a] [wiersze] / [tł. Géza Cséby]. - Magyar Jövő 2006 nr 1 s. 3. [więcej >>>>]
13. Ponad ; [inc. Jam z rodu Nomadów] ; Tatarskie prośby o świcie [wiersze]. - Życie Tatarskie 2008 nr 16 (96) s. 27-28
14. Żywe znaki [esej o twórczości Zygmunta Dmochowskiego]. - Gazeta Kulturalna 2009 nr 12 s. 3
15. Sąsiedzi (Świat Tadeusza Soroczyńskiego,Żywe znaki - Zygmunta Dmochowskiego). - Literat Krakowski. Pismo Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. - 2009 nr 2 s.156-164

Zob też: Anna Kajtochowa w Polskiej Bibliografii Literackiej On-Line (udostępniony materiał za lata 1988-2001) >>>>>


Publikacje i wypowiedzi Anny Kajtochowej
na łamach oleskiej prasy.

1. Olesno [wiersz]. - Gazeta Ziemi Oleskiej 1997 nr 2 s.11
2. Wiersze o miłości, życiu i pięknie. - Gazeta Ziemi Oleskiej 1997 nr 2 s.15
3. Poetycki autoportret młodych. - Gazeta Ziemi Oleskiej 1997 nr 5 s.14
4. Chęć mówienia własnym głosem. - Gazeta Ziemi Oleskiej 1998 nr 5 s.13.
5. Zostanie po nas... - Oleska Gazeta Powiatowa 1999 nr 5 s.14. - Rec. książki "Zostanie po nas żółty słoń".
6. Szukanie swego miejsca. - Oleska Gazeta Powiatowa 1999 nr 6 s.16**
7. Spotkanie z myślącą młodzieżą: pokonkursowe refleksje Anny Kajtochowej. - Oleska Gazeta Powiatowa 2000 nr 6 s. 24-25**
8. Dialog pokoleń : VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki. - Oleska Gazeta Powiatowa 2001 nr 6 s. 17
9. Nie tylko o książce Sławka Kuźnickiego - optymistycznie. - Oleska Gazeta Powiatowa 2002 nr 6 s. 41
10. Od pesymizmu do pastiszu. - Oleska Gazeta Powiatowa 2002 nr 7-8 s. 38-39*
11. "Płomienie dwóch zapałek zwrócone ku sobie..." : Anna Kajtochowa o konkursie. - Oleska Gazeta Powiatowa 2003 nr 7-8 s. 31
12. *** [inc. Akacjowa aleja] [wiersz]. - Oleska Gazeta Powiatowa 2003 nr 7-8 s. 3
13. Siódmy krąg [wiersz]. - Oleska Gazeta Powiatowa 2004 nr 7-8 s. 27
14. Chrońmy marzenia. W: Tej wiosny nadciągnie jesień / zred. Antoni Bojanowski. - Wkładka do: Oleska Gazeta Powiatowa 2004 nr 7-8.
15. Spotykam tu serdecznych ludzi / rozm. Mirosław Dragon. (Rozmowa tygodnia). - 7 Dni : tygodnik kluczborsko-oleski 2005 nr 10 s. 2. - [dodatek do Nowej Trybuny Opolskiej 2005 nr 59] (tekst jest tutaj >>>>)
16. *** [inc. Akacjowa aleja] ; Olesno ; *** [inc. Lubię wnętrze świątyni] ; Dla serdecznych przyjaciół w Oleśnie [wiersze]. - Rocznik Powiatu Oleskiego 2009 nr 2 s. 59-61
17. Olesno [wiersz]. - NTO Kluczbork Olesno : tygodnik lokalny 2011 nr 12 s. 2 [Dodatek do Nowej Trybuny Opolskiej, 25 III 2011]
18. Literatura i przeszłość. W: Anna Kajtochowa : w rocznicę śmierci / teksty wybrał i oprac. Antoni Bojanowski. - Olesno Info 2012 nr 4 s. 12-13drukuj temat

GÓRA

DO STRONY GŁÓWNEJ