Anna Kajtochowa i Grupa Każdy


Poetycka grupa Każdy… została założona przez redaktora Ryszarda Rodzika w 1995 roku, który przez prawie 20 lat wspierał ją audycją “Każdy rodzi się poetą” w radiu Alfa. Do marca 2011 roku spotkania prowadziła krakowska poetka Anna Kajtochowa, później Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.
Obecnie spotkania prowadzi Aneta Kielan-Pietrzyk, a grupa liczy w sumie ponad pięćdziesięciu członków, niektórzy są od samego początku jej istnienia, niektórzy mają już kilkuletni staż, a są i tacy, którzy dopiero niedawno dołączyli. Wszystkich łączy zamiłowanie do poezji, chęć zaprezentowania swojej twórczości i osobisty rozwój.
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18:00. Grupa ma charakter otwarty. [...]*

… to nie ja, to życie pisze…
(Anna Kajtochowa)

Grupę założył i pierwsze spotkania poprowadził Ryszard Rodzik – poeta, redaktor, autor radiowej audycji Każdy rodzi się poetą, współorganizator licznych spotkań artystycznych […]. Kiedy dołączyłam do grupy, warsztaty prowadził Ryszard Rodzik wspólnie z Anna Kajtochową w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką w Krakowie. […] Ze względu na problemy ze zdrowiem i brak czasu [Rodzik] w pewnym momencie prowadzenie Grupy Każdy powierzył Annie Kajtochowej – poetce, powieściopisarce, dziennikarce. Opieka nad młodymi poetami była jej pasją. Zawsze sympatyczna i łagodna. Współtwórca wielu debiutów poetyckich. Pani Ania nazwała mnie swój wnuczką. Poznałyśmy się w starym Domu Kultury Podgórze na Krasickiego w Krakowie i to za jej sprawą pojawiłam się na warsztatach Grupy Każdy. Po Jej śmierci w 2011 roku rolę prowadzącej warsztaty przejęła Magdalena Węgrzynowicz-Plichta i przekazała ja mnie ponad dwa lata temu. […] Niniejszy almanach [„Ewokacja”] jest zapisem wspomnień o Ani Kajtochowej i Ryszardzie Rodziku, których duchową obecność i sympatię do tej pory czujemy w naszych sercach. […]**

Aneta Kielan-Pietrzyk

Anna Kajtochowa w Słowie wstępnym do almanachu Każdy rodzi się poetą (1999) stwierdziła: Formuła grupy luźna – bez rygorów i z góry określonych schematów. Profesor Kazimierz Wyka, autor źródłowych prac o grupach poetyckich, zaliczyłby ją do sytuacyjno-towarzyskich, z zalążkami programu. (…) każdy pokazuje, kim jest i co go interesuje, o czym marzy w skali literackiej, jak i osobistej. […]
W Słowie wstępnym do kolejnego almanachu Każdy rodzi się poetą. Na jubileusz (2005) Anna Kajtochowa w czerwcu 2004 podkreśliła, ze Grupa każdy: działa nadal bez żadnych zabiegów organizacyjnych w sensie ewidencyjnym, na zasadzie wolnej trybuny odbywają się comiesięczne, środowe spotkania, przychodzą na nie ci, którzy pragną podzielić się z obecnymi swoim ostatnio napisanym wierszem czy fragmentem kolejno ogłoszonej książki. (...)
Tworzą jakby trzon wiernych poezji i przyjaźni. ***

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

*Źródło: http://lamelli.com.pl/zespoly/poetycka-grupa-kazdy/
** Wstęp do: Ewokacja / [red. Aneta Kielan-Pietrzyk]. – Kraków : Grupa Każdy, 2015. – S. 5-7.
*** Na Jubileusz Grupy Każdy rodzi się poetą! – kilka faktów z dwudziestoletniej historii…. W: Ewokacja / [red. Aneta Kielan-Pietrzyk]. – Kraków : Grupa Każdy, 2015. – S. 139-140

"Almanach jest zapisem wspomnień o Ani Kajtochowej i Ryszardzie Rodziku, których duchową obecność i sympatię do tej pory czujemy w naszych sercach."

Wybrane fragmenty publikacji bezpośrednio związane z Anną Kajtochową zamieszczamy tutaj >>>> .
Wyboru dokonał Wojciech Kajtoch.

Ewokacja Ewokacja

Ewokacja / [red. Aneta Kielan-Pietrzyk]. – Kraków : Grupa Każdy, 2015.
Okładka – rys. i projekt: Wojtek Kowalczyk.

Ewokacja

Wstecz

Strona główna

Aktualności