Strona główna Wiadomości Bibliografia
W języku czeskim
przekłady Lucyny Przeczek-Waszkowej

Anna Kajtochowa
* * *
Adventní noci
jsou tmavší čím dál víc
adventní očekávání
strádá netrpělivostí
Neměně trvá
odvěčná touha
za prosluněným dnem
a jednoznačným
rozdílem
mezi
dobrem a zlem

          14 XII 1994
Anna Kajtochowa
* * *
Nejhezčí místo pro modlitbu je
pod stromem
Modlitba stromu
je přímá
korunou sahá k nebi
Je nejhlubší
kořeny sahá
k samým útrobám země
A je nezištná
Jen chválí Stvořitele
vlastním jsoucnem

Proto prozaicky řečeno
sázejme lesy
ať nás jejich modlitba
stále spojuje s nebesy

        Obory, 8 VIII 1994Anna Kajtochowa


Nesmíme ubližovat
zamilovaným
jsou bezbrannější
než starci a děti
na svou obranu nemají nic
kromě vlastního srdce
té rány otevřené stále
když padá na něj křivda
úder
nenadále
Anna Kajtochowa

Mám ráda
když mě objímá
teplé ticho domova

Cítím
jak tepe srdce hodin
z polic na mne
přátelsky pokukují knihy

Soumrak
mi prosvětlí
úsměv
tvých očí
Anna Kajtochowa

* * *
Adwentowe noce
coraz ciemniejsze
adwentowe czuwanie
coraz niecierpliwsze
I tylko niezmiennie trwa
odwieczna tęsknota
za jasnością dnia
i jednoznacznością
dobra i zła

          14 XII 1994
[z tomu "Krzyk lelka"]
Anna Kajtochowa
* * *
Najpiękniej modlić się
pod drzewem
Modlitwa drzewa
jest strzelista
koroną sięga nieba
Jest najgłębsza
korzeniami sięga
samych trzewi ziemi
I jest bezinteresowna
Tylko chwali Stwórcę
własnym istnieniem

Zatem prozaicznie
sadźmy lasy
aby modlitwa
nigdy nie ustała.

           Obory,8 VIII 1994
[z tomu "Krzyk lelka"]

Anna Kajtochowa

Nie wyrządza się krzywdy
tym którzy kochają
są bezbronniejsi
niż starcy i dzieci
niczego nie mają
dla własnej obrony
niczego prócz serca
wciąż otwartej rany
gdy spada nań krzywda
cios
niespodziewany

[z tomu "Sytuacje"]
Anna Kajtochowa

Lubię
gdy mnie obejmuje
ciepła cisza domu

Czuję
puls zegara
i przyjazny oddech
bibliotecznych półek

Zmierzch
mi rozświetla
uśmiech
twoich oczu

[z tomu "Sytuacje"]

Translatologica Ostraviensia V *Translatologica Ostraviensia. [T.] V. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2010.
ISBN 978-80-7368-791-5
S. 98-101

Autorką przekładów jest Lucyna Przeczek-Waszkowa. Pracuje jako kierowniczka świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie. Wydała tomy poetyckie "Bunt włosów" i "Cztery pory miłości", które ukazały się też w tłumaczeniach na język czeski.
Książki Anny Kajtochowej otrzymała od ojca, zmarłego przed pięciu laty poety Wilhelma Przeczka.