ANNA KAJTOCHOWA
pseudonimy: Stanisława Kasprzyk, Anna Nogajówna
kryptonimy: ak, hak, ank, hk, sak, sk

Urodziła się 21 lipca 1928 w Brzozowie. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w zespole redakcyjnym Gazety Krakowskiej, Głosu Młodzieży Wiejskiej, Głosu Młodzieży, Studenta, TeMi. Należała do grupy literackiej "Nadskawie" (1981-1988). Za powieść "Tamten brzeg" otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ZLP i wojewody lubelskiego (1988).
Debiutowała jako dziennikarka na łamach Gazety Krakowskiej w 1949 r. Jej utwory ukazywały się m.in. w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej, Głosie Młodzieży, Kulturze, Okolicach, Poezji, Profilach, Tak i Nie, Tu i teraz, Życiu Lierackim. Wiersze publikowała w zbiorowych tomikach Konfraterni Poetów.
Członkini Związku Literatów Polskich od 1984 r. Członkini honorowa Polish American Poets Academy (USA). W 2008 r. odznaczona odznaką "Honoris Gratia" w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców.
W 1997 r. ukazała się autoryzowana biografia Poetki (Eryk Ostrowski: Wędrówki o świcie: opowieść o Annie Kajtochowej. - Kraków: PiT, 1997.)
Anna Kajtochowa zmarła w Krakowie, 19 marca 2011 r.

Obszerny biogram poetki znajduje się w słowniku biobibliograficznym opracowanym w IBL PAN:
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku : słownik biobibliograficzny / oprac zespół pod red. Alicji Szałagan. T. 1. - Warszawa IBL PAN, 2011. - S.110-115 : Kajtochowa Anna / [oprac.] Ewa Głębicka


Wywiad z Poetką (2010) >>>>
Biogram z Wikipedii >>>>
Nadskawie >>>>
Grupa Każdy >>>>
Bibliografia >>>>
Powrót