Strona główna / Wiadomości
Antologia wspomnień.
Wieczór pamięci Anny Kajtochowej (22 marca 2012)

… zawieszamy głos
w wiecznym znaku zapytania

Anna Kajtochowa

22 marca 2012 r. w Osiedlowym Domu Kultury Wola Duchacka Wschód w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone pamięci zmarłej rok temu poetki Anny Kajtochowej. Licznie przybyli poeci, przyjaciele, sympatycy twórczości autorki „Cienia Ozyrysa” i stali bywalcy Klubu Kultury prowadzonego przez Maksymiliana Szelęgiewicza. Był obecny gość honorowy - mąż Poetki – dr Jacek Kajtoch, w towarzystwie synowej. I wszystkie wiersze Anny, fotografie z albumów rodzinnych...
Organizatorka i prowadząca spotkanie Beata Anna Symołon przybliżyła na wstępie sylwetkę Anny Kajtochowej, długoletniej członkini Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, prezentując Jej znany wiersz „Kropla milczenia”, który stał się przewodnią nicią wspomnień. Wiersz pojawiał się w wersji czytanej, a także na ekranie multimedialnego pokazu przygotowanego przez poetę, członka KO ZLP Andrzeja Waltera, który przybył aż z Gliwic, by opowiedzieć o współpracy i wielkiej przyjaźni z autorką 22 publikacji książkowych.
Andrzej Walter kilkakrotnie zabierał głos: w poetyckim, autorskim monologu, dedykowanym Annie Kajtochowej, w recytacji kilku Jej utworów i w 17-minutowej multimedialnej prezentacji, w której - z archiwalnych, rodzinnych fotografii państwa Kajtochów - skomponował pełny, piękny obraz ich wspólnego, udanego życia. Doskonale dobrana przez Waltera muzyka zwielokrotniała percepcję zmysłowych doznań.
Obecna na spotkaniu prezes KO ZLP Magdalena Węgrzynowicz Plichta przedstawiła historię powstania Poetyckiej Grupy „Każdy”, którą opiekowała się Anna Kajtochowa do chwili śmierci, pełniąc rolę „łagodnego” krytyka, pomagając doskonalić warsztat członków grupy, redagować i przygotowywać do druku debiutanckie tomiki, a także wspólne zbiory wierszy. Ukazały się 3 antologie Grupy „Każdy” zredagowane i opatrzone wstępem „Matki Poetów”, jak nazywano Annę Kajtochową. Magda Węgrzynowicz Plichta, która przejęła opiekę nad Grupą, zapowiedziała wydanie kolejnej antologii z suplementem, zawierającym utwory dedykowane zmarłej Poetce. Dziękowała Annie Kajtochowej za pierwsze pobierane nauki z zakresu redakcji antologii, za Jej umiejętność słuchania drugiego człowieka i cenne życiowe uwagi.
Podczas wieczoru wybrzmiało wiele, wiele wierszy. Były to teksty dedykowane Annie Kajtochowej, które na życzenie Jej męża zostały przeczytane w części pierwszej, autorstwa: Ireny Kaczmarczyk, Jana Kirsza, Beaty Anny Symołon (prozatorski wpis ze strony www.podgorze.pl i „Gazety Wyborczej”) oraz Andrzeja Waltera. Były wiersze najnowsze, również z dedykacją dla nieżyjącej Poetki, autorstwa: Józefa Janczewskiego, Marii Kantor, Łukasza Mańczyka, Danuty Perier-Berskiej, Joanny Rzodkiewicz, Justyny Trembeckiej, Magdaleny Węgrzynowicz Plichty, Hanny Wietrzny.
Wielu poetów przeczytało wybrane, ulubione przez nich utwory nieżyjącej Poetki.
W werbalny przekaz fantastycznie wkomponowała się poezja śpiewana przez Daniela Lizonia (teksty A. Kajtochowej) przy akompaniamencie grającego na gitarze Tomasza Kotlińskiego oraz utwory muzyki klasycznej w wykonaniu Joanny Dowhyluk–Berniak (skrzypce) i Piotra Berniaka (klawisze).
Po części oficjalnej głos zabrał Jacek Kajtoch. Podziękował uczestnikom za przybycie. Również tym nieobecnym (red. Radia ALFA Ryszardowi Rodzikowi, prezesowi Dolnośląskiego Oddziału ZLP Andrzejowi Bartyńskiemu), którzy przekazali pozdrowienia i duchowo uczestniczyli w spotkaniu. Dziękował za pamięć i wiersze.
- Jesteście bliscy mojemu sercu - mówił -. Dziękuję za serce dla mojej żony, za pamięć o Niej. Za to, że czuję się jak w rodzinie – podkreślił.
Przywołał jeszcze Annę we wspomnieniach z początków ich znajomości i z czasów choroby. Mówił też o bezradności wobec pustki przy okrągłym stole na ulicy Barskiej pomimo okazywanej mu przez ludzi dużej życzliwości i pomocy. Beata Anna Symołon, podsumowując całość, nazwała ów wieczór „antologią wspomnień” o Annie Kajtochowej. Taki też tytuł nadałam mojej relacji z prawie 3-godzinnego, pełnego refleksji spotkania, w prężnie działającym Osiedlowym Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód (współorganizator wspomnieniowego wieczoru), które obyło się na kolejnym, autorskim Salonie Artystycznym Beaty Anny Symołon.

Irena Kaczmarczyk
Kraków, 23.03.2012
[Dodano: 25 III 2012 r.]


Zdjęcia na stronie krakowskiego ZLP >>>>