www.kajtochowa.olesno.pl


Anna Kajtochowa
Świetliki. Wybór miniatur i epigramatów 1981-2008


wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Eryk Ostrowski

Grafika na okładce: Jerzy Szatkowski
Okładka - układ graficzny: Michał Kościuszko.
Redaktor: Jacek Tomiak
© Copyright by Anna Kajtochowa, WiR Partner, Kraków 2008

Kraków: WiR Partner, 2008
ISBN 978-83-89966-16-2


Olśnienie światem...
A jeśli nie lśni?


Rankiem
można zabić dzień
Maj 1994


Chwytałam świetliki
gasły
gdym zamykała dłonie