www.kajtochowa.olesno.pl

Anna Kajtochowa
Rosa przedświtu : wiersze z lat 1982-2007


wybór i oprac. Marcin Kania

Projekt okładki, oprac. graf. tomu Marcin Kania

© Copyright by Anna Kajtochowa, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2007

Kraków: Wydaw. Naukowe DWN, 2007
ISBN 978-83-88866-33-3

Spis treści

Od Wydawcy


Z tomu Sytuacje (1983)

I [Były niegdyś wędrówki o świcie...]
II [ Jest we mnie smutek nienarodzenia...]
III [Wciąż trwają we mnie tamte dni...]
XVI [Mój autoportret...]
XXI [Poznałam trud chodzenia...]
XXIV [Ileż spokoju...]
*** [Byłam mała dziewczynką...]

Z tomu Krawędź (1986)

*** [Jest we mnie cisza...]
*** [Krawędź lodowca...]
*** [Patrzyłam jak moje serce...]
Z tomu Uroda tarniny (1990)
*** [Rysowałam miłość...]
*** [czy ta piaszczysta...]
*** [Jeszcze jeden dzień...]

Z tomu Sytuacje II (1992)

XXVI [Przystanąć przed każdym podeptanym kwiatkiem...]
XXXVIII [Schizofrenia...]
XXXIX [Dźwigam wiązkę chrustu...]
LV [Im mocniej...]
LXVIII [ Marzenie maksymalisty...]
XCI [Chętniej dźwigamy cudze winy...]

Z tomu Usiłowałam być człowiekiem (1994)

*** [I zapyta Pan...]
Człowiek XX wieku
*** [Rosną we mnie...]
*** [Oprócz prawd wiecznych....]
*** [Najpełniejszą ze znanych mi przestrzeni...]

Z tomu Stygnąca kipiel (1995)

*** [Powiało wiedeńskim walcem...]
*** [Płaczą ścięte drzewa...]
*** [Bóg ojciec...]
*** [Czymżeż poezja?]
*** [Jedyna oczywistością...]
*** [Chciałabym oprawić bursztyny...]

Z tomu Cień Ozyrysa (1996)

Tatarskie prośby o świcie
*** [Chwytałam świetliki...]
Na śmierć tuberozy
*** [Wolność... o czym tu mówić...]

Z tomu Nie jestem biegła w tajemnicach duchów (2000)

Nie jestem biegła w tajemnicach duchów [fragmenty]

Z tomu Zza porannych mgieł (2007)

*** [Zapełniają się kalendarze...]
Na krakowskim Kazimierzu