www.kajtochowa.olesno.pl


Anna Kajtochowa
Zza porannych mgieł


red. Jacek Tomiak

Projekt okładki: Łukasz Buchała

© Copyright by Anna Kajtochowa, Kraków 2007

Kraków: Wydaw. Towarzystwa Słowaków w Polsce.
ISBN 978-83-7490-067-6

Spis treści

Co dzień niesie

Boże Narodzenie 2006
Z optymizmem w Nowy Rok
U progu Wielkiego Postu
*** (Najwięcej we mnie)
Cisza
Losu koleje
*** (Jeszcze przemijamy)
Palącym matkom ku przestrodze
Miłuj bliźniego
Wybór?
*** (Stary człowiek)
Kamienny krąg
*** (Cienie chmur)
Rewolucja
Wyznanie bezrobotnego
*** (Bądźmy dobrzy jak chleb)
Pozwólcie mówić ciszy
Czereśniowy Sandomierz
W sandomierskim Domu Długosza
O związku partnerskim
*** (Odciski palców...)
O kościółku Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
*** (Czerwony Klasztor Kamedułów)
Migawka z Sopotu
*** (Księżyc gasi...)
A mnie jest szkoda
Dlaczego nie mam kota?
*** (Opustoszało siedlisko...)
*** (Zapełniają się kalendarze...)
*** (To cudowne...)
*** (Kwitnące drzewo śliwy...)
*** (Konfraternia poetów)...)
Opowieść o jednej z wielu
*** (Gołębia biel...)
Pożegnanie
*** (Wszystkie obłoki...)
*** (W wietrzna noc...)
*** (Wszystkie miody podkarpackie)
*** (Dziewczyna jak...)
Był taki dzień
*** (W oczach na zawsze pozostał...)
*** (Z Sienkiewiczowskiego Oblęgorka...)
Jeszcze o Oleśnie
*** (Prawdziwą sztuką...)
Gromniczna w Kamieniołomie Jana Pawła II

Drobiazgi

*** (Tylko Bóg...)
*** (Żegnamy czy witamy...)
Pytanie
*** (Każde naczynie...
*** (Pismacy niczym szewcy...
*** (Niekiedy wpada się...)
Skrótem

"... tylko cokolwiek dale"

Na krakowskim Kazimierzu
Sen w parku Wojciecha Siemiona
Wiatr znad Dukielskiej Przełęczy
Zza porannych mgieł